TOP

Selektywne sumowanie komórek (SUMIFS)

Opis

Często musimy sumować wartości w tabelach. W tym celu w Excel dostępna jest standardowa funkcja SUM, która może sumować cały zakres wartości. Czasami jednak musimy przeprowadzić selektywne sumowanie. W takich przypadkach dostępne są ulepszone funkcje SUMIF (sumowanie według jednego kryterium) i SUMIFS (sumowanie według wielu kryteriów).


Jak działają te funkcje?

Rozważmy następujący przykład:

Mamy tabelę sprzedaży owoców według regionów. Załóżmy, że musimy znaleźć informacje o przychodach ze sprzedaży w oddzielnym regionie i dla osobnego produktu. Aby to zrobić, wybierz z sekcji formułę SUMIFS Matematyczny i zapisz argumenty w następujący sposób:

Składnia formuły jest następująca:

=SUMIFS(Zakres_który_jest_podsumowany ; zakres_dla_warunku_1 ; warunek_1 ; zakres_dla_warunku_2 ; warunek_2 )

tj:

=SUMIFS(Przychody, UAH ; Nazwa produktu ; Gruszki ; Region sprzedaży ; Lwów )

Stosowanie złożonych warunków

Zwrotymy uwagę na fakt, że warto ustalić zakresy komórek (ze znakiem dolara $ lub naciśnij klawisz F4), ponieważ podczas kopiowania przesuną się i formuła da błędny wynik.

Ponadto przy sumowaniu selektywnym możemy stosować bardziej złożone konstrukcje:

Artykuły na ten temat: