TOP

DAX-Lekcja 1. Co to jest DAX. Podstawowe koncepcje.

Co to jest DAX?

DAX - język formuł (dekodowany jako Data Analysis eXpressions - wyrażenia do analizy danych), który został opracowany przez firmę Microsoft . Język ten nie jest samodzielny, ale przeznaczony wyłącznie do automatyzacji obliczeń w aplikacji PowerPivot dla MS Excel .

Krótko mówiąc, DAX to formuły dla tabel przestawnych. Większość funkcji DAX ma podobne nazwy i cechy w porównaniu do zwykłych funkcji Excel, ale można ich używać tylko w PowerPivot. Jak wiadomo, zwyczajne Tabele podsumowujące może zawierać pola obliczeniowe (analog Measure w DAX), jednak na tych polach można wykonywać tylko proste operacje arytmetyczne - dodawanie-odejmowanie i mnożenie-dzielenie. Dlatego w celu zwiększenia funkcjonalności pól obliczeniowych stworzono DAX.


Ogólnie DAX nie jest językiem skomplikowanym, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, wystarczy zrozumieć zasady jego działania. Różnica pomiędzy formułami Excel i DAX polega na tym, że w Excel operujemy na pojedynczych komórkach i zakresach, natomiast w DAX mamy dostęp tylko do całych tabel i ich kolumn.

Aby rozpocząć pracę z kodem DAX, potrzebujemy ustaw PowerPivot Do Excel 2010 lub przejdź do zakładki o tej samej nazwie w Excel 2013 .

Główne funkcje DAX

Podobnie jak w Excel, funkcje DAX należą do pewnych kategorii, a mianowicie:

Obliczenia w PowerPivot

W PowerPivot użytkownik może tworzyć pola obliczeniowe dwóch typów:

Te same formuły mogą zachowywać się inaczej, w zależności od tego, czy są używane kolumna osadnicza lub w środki . Jeśli formuła jest używana w kolumna obliczeniowa , dotyczy to każdego wiersza kolumny w całej tabeli. Wartość może zależeć od kontekstu ciągów. W środki wynik obliczeń jest jeszcze bardziej zależny od kontekstu. Oznacza to, że konstrukcja tabeli przestawnej oraz wybór nagłówków wierszy i kolumn wpływa na wartości użyte w obliczeniach.

Innymi słowy, kiedy tworzymy Tabela podsumowań , Następnie:

Kontekst we wzorach DAX

W języku DAX istnieje również takie pojęcie jak kontekst, które jest bardzo ważne dla zrozumienia funkcjonowania formuł. Na formuły w PowerPivot mogą mieć wpływ filtry zastosowane w tabeli przestawnej, relacje między tabelami i filtry w formułach. Kontekst pozwala na dynamiczną analizę. Podczas tworzenia formuł i rozwiązywania problemów ważne jest zrozumienie celu kontekstu.

Zatem w DAX istnieją trzy typy kontekstu: kontekst filtra , kontekst ciągu I kontekst żądania .

Kontekst filtra to zbiór wartości dozwolonych w każdej kolumnie w zależności od ograniczeń filtra mających zastosowanie do wiersza lub zdefiniowanych przez kryteria filtrowania w formule.

Kontekst ciągu - faktycznie odpowiada koncepcji obecnej linii. Jeśli utworzona zostanie kolumna obliczeniowa, wartości w każdym pojedynczym wierszu oraz wartości w kolumnach powiązanych z bieżącym wierszem służą jako kontekst wiersza.

Kontekst żądania - odnosi się do podzbioru danych, który jest niejawnie tworzony dla każdej komórki tabeli przestawnej, w zależności od nagłówków wierszy i kolumn w tabeli przestawnej.


Artykuły na ten temat: