TOP

VBA-Lekcja 14.1. Korzystanie z funkcji Excel

VBA Funkcje

VBA posiada wiele funkcji, które możesz wykorzystać w swoich projektach.

W tym kursie wykorzystaliśmy niektóre z nich, takie jak IsNumeric, Year, Split, Join, Array, Date, Chr itd.

Listę wszystkich głównych funkcji VBA (wraz z przykładem użycia każdej funkcji) znajdziesz w sekcji Funkcje VBA.

Możliwe jest również użycie zwykłych funkcji EXCEL w kodzie VBA, co zobaczymy w dalszej części tej lekcji.


EXCEL Funkcje

Aby dodać funkcję Excel do kodu VBA, wpisz WorksheetFunction i wstaw kropkę („.”), po czym pojawi się lista funkcji:

Wybierz dowolną funkcję Excel, która Cię interesuje, na przykład COUNTBLANK, i uzupełnij jej argumenty:

WorksheetFunction Przykład

W poniższym przykładzie makra VBA zliczamy liczbę pustych komórek w zakresie „A1:D8”, wynikową wartość zapisujemy w zmiennej, a następnie wyświetlamy ją w oknie dialogowym:

Sub test()
     var_test = WorksheetFunction.CountBlank(Range("A1:D8"))
     MsgBox var_test
End Sub