TOP

Camel Case Funkcja dla LibreOffice Calc

CAMELCASE() Opis

Funkcja CAMELCASE() ma na celu łączenie słów o zmiennej wielkości liter, co oznacza, że w rezultacie zwracane jest pojedyncze słowo, na przykład „camelCaseFunction”.

Camel Case dzieli ciąg słów oddzielonych spacjami, łącznikami, podkreśleniami lub wielkością liter na osobne elementy. Następnie konwertuje wszystkie te słowa na wielkie litery, z wyjątkiem pierwszego, które jest konwertowane na małe litery i łączy wszystkie elementy w jedno słowo.

Funkcja CAMELCASE() może być przydatna w programowaniu do konwersji nazw zmiennych zgodnie z przyjętymi konwencjami pisania kodu (coding conventions) .


Główne cechy Funkcje CAMELCASE

Składnia:

=CAMELCASE(Text)

Parametry:

Przykładowe użycie

Funkcja CAMELCASE() jest łatwa w użyciu. Wystarczy wpisać dowolny tekst w formule, a LibreOffice Calc automatycznie przekonwertuje go na nową wielkość liter:

=CAMELCASE("Camel case function")

Będziemy mieli następujący wynik:

CAMELCASE formula usage

W tym przykładzie zastosowano następujące wartości:

Rozszerzenie „YouLibreCalc.oxt”

Możesz użyć funkcji CAMELCASE(), ustawiając rozszerzenie „ YouLibreCalc.oxt ". Następnie ta funkcja będzie dostępna we wszystkich plikach, które zostaną otwarte w LibreOffice Calc.