TOP

Snake Case Funkcja dla LibreOffice Calc

SNAKECASE() Opis

Funkcja SNAKECASE() służy do łączenia słów za pomocą podkreśleń, więc zwraca pojedyncze słowo, na przykład „snake_case_function”.

Snake Case dzieli ciąg słów oddzielonych spacjami, łącznikami, podkreśleniami lub zmianą wielkości liter, następnie konwertuje te słowa na małe litery i łączy je za pomocą separatora podkreślenia („_”).

Funkcja SNAKECASE() może być przydatna w programowaniu do konwersji nazw zmiennych zgodnie z przyjętymi konwencjami pisania kodu (coding conventions) .


Główne cechy Funkcje SNAKECASE

Składnia:

=SNAKECASE(Text)

Parametry:

Przykładowe użycie

Funkcja SNAKECASE() jest łatwa w użyciu. Wystarczy wpisać dowolny tekst w formule, a LibreOffice Calc automatycznie przekonwertuje go na nową wielkość liter:

=SNAKECASE("Snake case function")

Będziemy mieli następujący wynik:

SNAKECASE formula usage

W tym przykładzie zastosowano następujące wartości:

Rozszerzenie „YouLibreCalc.oxt”

Możesz użyć funkcji SNAKECASE(), ustawiając rozszerzenie „ YouLibreCalc.oxt ". Następnie ta funkcja będzie dostępna we wszystkich plikach, które zostaną otwarte w LibreOffice Calc.