TOP

Import kursów walut ze strony internetowej Narodowego Banku Ukrainy

NBUA() Opis

Funkcja NBUA() przeznaczona jest do automatycznego uzyskania wartości oficjalnego kursu hrywny ukraińskiej bezpośrednio z stronie Narodowego Banku Ukrainy (bank.gov.ua) według podanego kodu i daty.

Funkcja NBUA znacznie ułatwia pracę z kursami wymiany, szczególnie tym, którzy pracują w finansach lub prowadzą ewidencję w różnych walutach. Zamiast ręcznie wprowadzać stawki, wystarczy skorzystać z tej funkcji, aby uzyskać aktualne dane.


Główne cechy Funkcje NBUA

Składnia:

=NBUA(CurrCode; CurrDate)

Parametry:

Przykładowe użycie

Funkcja NBUA() jest łatwa w użyciu. Wystarczy, że w odpowiednich komórkach wzoru wpiszesz kod waluty i datę, a LibreOffice Calc automatycznie pobierze aktualny kurs wymiany:

=NBUA("USD"; "01.03.23")

Będziemy mieli następujący wynik:

NBUA formula usage

W tym przykładzie zastosowano następujące wartości:

Rozszerzenie „YouLibreCalc.oxt”

Możesz użyć funkcji NBUA(), ustawiając rozszerzenie „ YouLibreCalc.oxt ". Następnie ta funkcja będzie dostępna we wszystkich plikach, które zostaną otwarte w LibreOffice Calc.