TOP

Funcția VBA: Month

Descriere

Funcția VBA Month returnează un număr întreg corespunzător lunii datei specificate.


Sintaxă Month

Month(data)

Exemplu VBA Monh

Folosind funcția Month pentru a obține informațiile relevante de la dată:

Sub MonthExample1()
  
  myDate = #10/30/2020#
  
  MsgBox Month(myDate) 'Returnări: 10

End Sub

Această funcție acceptă și datele în format text:

Sub MonthExample2()
  
  myDate = "30.10.2020"
  
  MsgBox Month(myDate) 'Returnări: 10

End Sub
Funcția care returnează ziua curentă: DAY.
O funcție care returnează anul curent: YEAR.