TOP

Funcția VBA: Replace

Descriere

Funcția VBA REPLACE returnează numărul specificat de caractere dintr-un șir de caractere începând cu numărul de caractere specificat.


Sintaxă REPLACE

Replace(text, găsi, înlocui)

Sau

Replace(text, găsi, înlocui, începe, limitează, majuscule)

Exemplu VBA Replace

Să efectuăm diferite înlocuiri în linia dată:

Sub ReplaceExample()
  
   text = "www.moonexcel.com.ua"
  
   'Înlocuire simplă
   MsgBox Replace(text, "excel", "sheets")   'Returnări: www.moonsheets.com.ua
  
   'Înlocuire fără primele caractere
   MsgBox Replace(text, "excel", "sheets", 5) 'Returnări: moonsheets.com.ua
  
   'Înlocuire prin specificarea sau nespecificarea unei limite a numărului de înlocuiri
   MsgBox Replace(text, "e", "E", 5)      'Returnări: moonExcEl.com.ua
   MsgBox Replace(text, "e", "E", 5, 1)    'Returnări: moonExcel.com.ua
  
   'Inlocuire cu sau fara carcasa
   MsgBox Replace(text, "EXCEL", "sheets")    'Returnări: www.moonexcel.com.ua
   MsgBox Replace(text, "EXCEL", "sheets", , , 1) 'Returnări: www.moonsheets.com.ua
  
End Sub