TOP

Funcția VBA: Left

Descriere

Funcția VBA LEFT returnează numărul specificat de caractere începând din partea stângă a textului.


Sintaxă LEFT

Left(text, caracter_număr)

Exemplu VBA Left

Obțineți un număr diferit de caractere începând din stânga:

Sub LeftExample()
  
   MsgBox Left("www.moonexcel.com.ua", 1) 'Returnări: w
   MsgBox Left("www.moonexcel.com.ua", 2) 'Returnări: ww
   MsgBox Left("www.moonexcel.com.ua", 3) 'Returnări: www
   MsgBox Left("www.moonexcel.com.ua", 4) 'Returnări: www.
   MsgBox Left("www.moonexcel.com.ua", 5) 'Returnări: www.m
   MsgBox Left("www.moonexcel.com.ua", 10) 'Returnări: www.moonex
   MsgBox Left("www.moonexcel.com.ua", 50) 'Returnări: www.moonexcel.com.ua

End Sub
Funcția care returnează numărul specificat de caractere din dreapta este RIGHT.
Pentru a obține caractere de la mijlocul unui șir, puteți utiliza funcția MID.