TOP

Funcția VBA: Hour

Descriere

Funcția VBA Hour returnează un număr întreg corespunzător orei datei sau orei specificate.


Sintaxă Hour

Hour(data_hour)

Exemplu VBA Hour

Folosind funcția Hour pentru a obține informații relevante despre oră:

Sub HourExample1()
  
  myHour = #6:36:45 PM#
  
  MsgBox Hour(myHour)  'Returnări: 18

End Sub

Sau după dată și oră (pentru același rezultat):

Sub HourExample2()
  
  myDate = #10/31/2020 6:36:45 PM#
  
  MsgBox Hour(myDate)  'Returnări: 18

End Sub

Această funcție acceptă și o oră sau o dată cu oră în format text:

Sub HourExample3()
  
  myDate = "31.10.2020 18:36:45"
  
  MsgBox Hour(myDate)  'Returnări: 18

End Sub
Funcția care returnează minutele orei curente: MINUTE
Funcția care returnează secundele timpului curent: SECOND