TOP

Funcția VBA: Len

Descriere

Funcția VBA LEN returnează numărul de caractere dintr-un șir.


Sintaxă LEN

Len(text)

Exemplu VBA Len

Obțineți numărul de caractere din mai multe rânduri:

Sub LenExample1()

   MsgBox Len("")           'Returnări: 0
   MsgBox Len("45")          'Returnări: 2
   MsgBox Len("excel")        'Retururi: 5
   MsgBox Len("www.moonexcel.com.ua") 'Retururi: 20
  
   variable = "moonexcel"
   MsgBox Len(variable) 'Retururi: 9
  
End Sub

Folosind funcția Len în condiții care verifică dacă numele de utilizator conține cel puțin 3 caractere înainte de a efectua acțiunea:

Sub LenExample2()

   name = InputBox("Introduceti numele de utilizator:", "Nume")
  
   If Len(name) >= 3 Then
     MsgBox "Bine făcut" & name & "!"
   End If
  
End Sub