TOP

Funcția VBA: Minute

Descriere

Funcția VBA Minute returnează un număr întreg corespunzător minutei datei sau orei specificate.


Sintaxă Minute

Minute(data_time)

Exemplu VBA Minute

Folosind funcția Minute pentru a obține informații relevante despre timp:

Sub MinuteExample1()
  
  myHour = #6:36:45 PM#
  
  MsgBox Minute(myHour) 'Returnări: 36

End Sub

Sau după dată și oră (pentru același rezultat):

Sub MinuteExample2()
  
  myDate = #10/31/2020 6:36:45 PM#
  
  MsgBox Minute(myDate) 'Returnări: 36

End Sub

Această funcție acceptă și o oră sau o dată cu oră în format text:

Sub MinuteExample3()
  
  myDate = "31.10.2020 18:36:45"
  
  MsgBox Minute(myDate) 'Returnări: 36

End Sub
Funcția care returnează ora orei curente: HOUR
Funcția care returnează secundele timpului curent: SECOND