TOP

Funcția VBA: LTrim

Descriere

Funcția VBA LTRIM returnează un șir după eliminarea spațiului alb din stânga șirului.


Sintaxă LTRIM

LTrim(text)

Exemplu VBA LTrim

Tăiați spații numai în partea stângă a liniei:

Sub LTrimExample()

   MsgBox LTrim("  test")      'Returnează: „test”
   MsgBox LTrim("test  ")      'Returnează: „test  ”
   MsgBox LTrim("  test  ")    'Returnează: „test  ”
   MsgBox LTrim("  test  test  ") 'Returnează: „test  test  ”
  
End Sub
Pentru a elimina spații numai din partea dreaptă a șirului, utilizați funcția RTRIM.
Pentru a elimina spații suplimentare de la începutul și sfârșitul unei linii, utilizați funcția TRIM.