TOP

Funcția VBA: Mid

Descriere

Funcția VBA MID returnează numărul specificat de caractere dintr-un șir de caractere începând cu numărul de caractere specificat.


Sintaxă MID

Mid(text, start)

Sau

Mid(text, start, char_count)

Exemplu VBA Mid

Obțineți diferite părți de text dintr-un șir:

Sub MidExample()
  
   MsgBox Mid("www.moonexcel.com.ua", 1, 1) 'Returnări: w
   MsgBox Mid("www.moonexcel.com.ua", 1, 3) 'Returnări: www
   MsgBox Mid("www.moonexcel.com.ua", 1, 13) 'Returnări: www.moonexcel
   MsgBox Mid("www.moonexcel.com.ua", 1, 30) 'Returnări: www.moonexcel.com.ua
  
   MsgBox Mid("www.moonexcel.com.ua", 5, 9) 'Returnări: moonexcel
   MsgBox Mid("www.moonexcel.com.ua", 5, 4) 'Returnări: moon
   MsgBox Mid("www.moonexcel.com.ua", 9, 5) 'Returnări: excel
   MsgBox Mid("www.moonexcel.com.ua", 16, 3) 'Returnări: com
   MsgBox Mid("www.moonexcel.com.ua", 5, 50) 'Returnări: moonexcel.com.ua
   MsgBox Mid("www.moonexcel.com.ua", 5)   'Returnări: moonexcel.com.ua

End Sub