TOP

İşlev VBA: Hour

Tanım

VBA Hour işlevi, belirtilen tarih veya saatin saatine karşılık gelen bir tam sayı döndürür.


Sözdizimi Hour

Hour(date_hour)

Örnek VBA Hour

İlgili zaman bilgisini almak için Hour fonksiyonunun kullanılması:

Sub HourExample1()
  
  myHour = #6:36:45 PM#
  
  MsgBox Hour(myHour)  'İade: 18

End Sub

Veya tarih ve saate göre (aynı sonuç için):

Sub HourExample2()
  
  myDate = #10/31/2020 6:36:45 PM#
  
  MsgBox Hour(myDate)  'İade: 18

End Sub

Bu işlev aynı zamanda metin biçimindeki saati veya tarihi de kabul eder:

Sub HourExample3()
  
  myDate = "31/10/2020 18:36:45"
  
  MsgBox Hour(myDate)  'İade: 18

End Sub
Geçerli saatin dakikasını döndüren fonksiyon: MINUTE
İçinde bulunulan zamanın saniyelerini döndüren fonksiyon: SECOND