TOP

İşlev VBA: Left

Tanım

VBA LEFT işlevi, metnin sol tarafından başlayarak belirtilen sayıda karakteri döndürür.


Söz dizimi LEFT

Left(metin, karakter_numarası)

Örnek VBA Left

Soldan başlayarak farklı sayıda karakter alın:

Sub LeftExample()
  
   MsgBox Left("www.moonexcel.com.ua", 1) 'İade: w
   MsgBox Left("www.moonexcel.com.ua", 2) 'İade: ww
   MsgBox Left("www.moonexcel.com.ua", 3) 'İade: www
   MsgBox Left("www.moonexcel.com.ua", 4) 'İade: www.
   MsgBox Left("www.moonexcel.com.ua", 5) 'İade: www.m
   MsgBox Left("www.moonexcel.com.ua", 10) 'İade: www.monex
   MsgBox Left("www.moonexcel.com.ua", 50) 'İade: www.monexcel.com.ua

End Sub
Belirtilen sayıda karakteri sağdan döndüren fonksiyon RIGHT'dir.
Bir stringin ortasından karakter elde etmek için MID fonksiyonunu kullanabilirsiniz.