TOP

Funkcja VBA: Month

Opis

Funkcja VBA Month zwraca liczbę całkowitą odpowiadającą miesiącowi określonej daty.


Składnia Month

Miesiąc(data)

Przykład VBA Monh

Korzystanie z funkcji Month w celu uzyskania odpowiednich informacji z daty:

Sub MonthExample1()
  
  myDate = #10/30/2020#
  
  MsgBox Month(myDate) 'Zwroty: 10

End Sub

Ta funkcja akceptuje również daty w formacie tekstowym:

Sub MonthExample2()
  
  myDate = "30.10.2020"
  
  MsgBox Month(myDate) 'Zwroty: 10

End Sub
Funkcja zwracająca bieżący dzień: DAY.
Funkcja zwracająca bieżący rok: YEAR.