TOP

Funkcja VBA: Len

Opis

Funkcja VBA LEN zwraca liczbę znaków w ciągu.


Składnia LEN

Len(tekst)

Przykład VBA Len

Uzyskaj liczbę znaków w wielu liniach:

Sub LenExample1()

   MsgBox Len("")           'Zwroty: 0
   MsgBox Len("45")          'Zwroty: 2
   MsgBox Len("excel")        'Zwroty: 5
   MsgBox Len("www.moonexcel.com.ua") 'Powroty: 20
  
   variable = "moonexcel"
   MsgBox Len(variable) 'Powroty: 9
  
End Sub

Użycie funkcji Len w warunkach sprawdzających, czy nazwa użytkownika zawiera co najmniej 3 znaki przed wykonaniem akcji:

Sub LenExample2()

   name = InputBox("Wpisz nazwę użytkownika:", "Nazwa")
  
   If Len(name) >= 3 Then
     MsgBox "Dobrze zrobiony" & name & "!"
   End If
  
End Sub