TOP

İşlev VBA: Len

Tanım

VBA LEN işlevi bir dizedeki karakter sayısını döndürür.


Sözdizimi LEN

Len(metin)

Örnek VBA Len

Birden fazla satırın karakter sayısını alın:

Sub LenExample1()

   MsgBox Len("")           'İade: 0
   MsgBox Len("45")          'İade: 2
   MsgBox Len("excel")        'İade: 5
   MsgBox Len("www.moonexcel.com.ua") 'İade: 20
  
   variable = "moonexcel"
   MsgBox Len(variable) 'İade: 9
  
End Sub

Eylemi gerçekleştirmeden önce kullanıcı adının en az 3 karakter içerdiğini kontrol eden koşullarda Len işlevini kullanmak:

Sub LenExample2()

   name = InputBox("Kullanıcı adı girin:", "İsim")
  
   If Len(name) >= 3 Then
     MsgBox "Tebrikler" & name & "!"
   End If
  
End Sub