TOP

Funkcja VBA: LTrim

Opis

Funkcja VBA LTRIM zwraca ciąg znaków po usunięciu białych znaków z jego lewej strony.


Składnia LTRIM

LTrim(tekst)

Przykład VBA LTrim

Wytnij spacje tylko po lewej stronie linii:

Sub LTrimExample()

   MsgBox LTrim("  test")      'Zwraca: „test”
   MsgBox LTrim("test  ")      'Zwraca: „test  ”
   MsgBox LTrim("  test  ")    'Zwraca: „test  ”
   MsgBox LTrim("  test  test  ") 'Zwraca: "test  test  "
  
End Sub
Aby usunąć spacje tylko z prawej strony ciągu, użyj funkcji RTRIM.
Aby usunąć dodatkowe spacje z początku i końca linii, użyj funkcji TRIM.