TOP

İşlev VBA: LTrim

Tanım

VBA LTRIM işlevi, dizenin solundaki boşluk kaldırıldıktan sonra bir dize döndürür.


Sözdizimi LTRIM

LTrim(metin)

Örnek VBA LTrim

Çizginin yalnızca sol tarafındaki boşlukları kesin:

Sub LTrimExample()

   MsgBox LTrim("  test")      'Döndürür: "test"
   MsgBox LTrim("test  ")      'Döndürür: "test  "
   MsgBox LTrim("  test  ")    'Döndürür: "test  "
   MsgBox LTrim("  test  test  ") 'Döndürür: "test  test  "
  
End Sub
Dizenin yalnızca sağ tarafındaki boşlukları kaldırmak için RTRIM fonksiyonunu kullanın.
Bir satırın başındaki ve sonundaki fazladan boşlukları kaldırmak için TRIM fonksiyonunu kullanın.