TOP

Funkcja VBA: Replace

Opis

Funkcja VBA REPLACE zwraca określoną liczbę znaków z ciągu znaków rozpoczynającego się od określonego numeru znaku.


Składnia REPLACE

Replace(tekst, znajdź, zamień)

Lub

Replace(tekst, znajdź, zamień, rozpocznij, ogranicz, wielkość liter)

Przykład VBA Replace

Dokonajmy w podanym wierszu różnych podstawień:

Sub ReplaceExample()
  
   text = "www.moonexcel.com.ua"
  
   'Prosta wymiana
   MsgBox Replace(text, "excel", "sheets")   'Zwroty: www.moonsheets.com.ua
  
   'Zastąpienie bez pierwszych znaków
   MsgBox Replace(text, "excel", "sheets", 5) 'Zwroty: moonsheets.com.ua
  
   'Zastąpienie poprzez określenie lub nieokreślenie limitu liczby podstawień
   MsgBox Replace(text, "e", "E", 5)      'Zwroty: moonExcEl.com.ua
   MsgBox Replace(text, "e", "E", 5, 1)    'Zwroty: moonExcel.com.ua
  
   'Wymiana z obudową lub bez
   MsgBox Replace(text, "EXCEL", "sheets")    'Zwroty: www.moonexcel.com.ua
   MsgBox Replace(text, "EXCEL", "sheets", , , 1) 'Zwroty: www.moonsheets.com.ua
  
End Sub