TOP

İşlev VBA: Replace

Tanım

VBA REPLACE işlevi, belirtilen karakter numarasından başlayarak bir karakter dizesinden belirtilen sayıda karakteri döndürür.


Sözdizimi REPLACE

Replace(metin, bul, değiştir)

Veya

Replace(metin, bul, değiştir, başlat, sınırla, büyük/küçük harf)

Örnek VBA Replace

Verilen satırda çeşitli değişiklikler yapalım:

Sub ReplaceExample()
  
   text = "www.moonexcel.com.ua"
  
   'Basit değiştirme
   MsgBox Replace(text, "excel", "sheets")   'İade: www.moonsheets.com.ua
  
   'İlk karakterler olmadan değiştirme
   MsgBox Replace(text, "excel", "sheets", 5) 'İade: moonsheets.com.ua
  
   'Oyuncu değişikliği sayısında bir sınır belirleyerek veya belirtmeden oyuncu değişikliği
   MsgBox Replace(text, "e", "E", 5)      'İade: moonExcEl.com.ua
   MsgBox Replace(text, "e", "E", 5, 1)    'İade: moonExcel.com.ua
  
   'Kılıflı veya kılıfsız değiştirme
   MsgBox Replace(text, "EXCEL", "sheets")    'İade: www.moonexcel.com.ua
   MsgBox Replace(text, "EXCEL", "sheets", , , 1) 'İade: www.moonsheets.com.ua
  
End Sub