TOP

Funkcja VBA: Mid

Opis

Funkcja VBA MID zwraca określoną liczbę znaków z ciągu znaków rozpoczynającego się od określonego numeru znaku.


Składnia MID

Mid(tekst, początek)

Lub

Mid(tekst, początek, liczba_znaków)

Przykład VBA Mid

Uzyskaj różne części tekstu z ciągu:

Sub MidExample()
  
   MsgBox Mid("www.moonexcel.com.ua", 1, 1) 'Zwroty: w
   MsgBox Mid("www.moonexcel.com.ua", 1, 3) 'Zwroty: www
   MsgBox Mid("www.moonexcel.com.ua", 1, 13) 'Zwroty: www.moonexcel
   MsgBox Mid("www.moonexcel.com.ua", 1, 30) 'Zwroty: www.moonexcel.com.ua
  
   MsgBox Mid("www.moonexcel.com.ua", 5, 9) 'Zwroty: moonexcel
   MsgBox Mid("www.moonexcel.com.ua", 5, 4) 'Zwroty: moon
   MsgBox Mid("www.moonexcel.com.ua", 9, 5) 'Zwroty: excel 
   MsgBox Mid("www.moonexcel.com.ua", 16, 3) 'Zwroty: com 
   MsgBox Mid("www.moonexcel.com.ua", 5, 50) 'Zwroty: moonexcel.com.ua
   MsgBox Mid("www.moonexcel.com.ua", 5)   'Zwroty: moonexcel.com.ua

End Sub