TOP

İşlev VBA: Mid

Tanım

VBA MID işlevi, belirtilen karakter numarasından başlayarak bir karakter dizesinden belirtilen sayıda karakteri döndürür.


Sözdizimi MID

Mid(metin, başlangıç)

Veya

Mid(metin, başlangıç, karakter_sayımı)

Örnek VBA Mid

Bir dizeden metnin farklı bölümlerini alın:

Sub MidExample()
  
   MsgBox Mid("www.moonexcel.com.ua", 1, 1) 'İade: w
   MsgBox Mid("www.moonexcel.com.ua", 1, 3) 'İade: www
   MsgBox Mid("www.moonexcel.com.ua", 1, 13) 'İade: www.moonexcel
   MsgBox Mid("www.moonexcel.com.ua", 1, 30) 'İade: www.moonexcel.com.ua
  
   MsgBox Mid("www.moonexcel.com.ua", 5, 9) 'İade: moonexcel
   MsgBox Mid("www.moonexcel.com.ua", 5, 4) 'İade: moon
   MsgBox Mid("www.moonexcel.com.ua", 9, 5) 'İade: excel
   MsgBox Mid("www.moonexcel.com.ua", 16, 3) 'İade: com
   MsgBox Mid("www.moonexcel.com.ua", 5, 50) 'İade: moonexcel.com.ua
   MsgBox Mid("www.moonexcel.com.ua", 5)   'İade: moonexcel.com.ua

End Sub