TOP

Funkcja VBA: Year

Opis

Funkcja VBA Year zwraca liczbę całkowitą odpowiadającą rokowi określonej daty.


Składnia Year

Year(data)

Przykład VBA Year

Korzystanie z funkcji Year w celu pobrania odpowiednich informacji z daty:

Sub YearExample1()
  
  myDate = #10/30/2020#
  
  MsgBox Year(myDate) 'Zwroty: 2020

End Sub

Ta funkcja akceptuje również datę w formacie tekstowym:

Sub YearExample2()
  
  myDate = "30.10.2020"
  
  MsgBox Year(myDate) 'Zwroty: 2020

End Sub
Funkcja zwracająca bieżący dzień: DAY.
Funkcja zwracająca bieżący miesiąc: MONTH.