TOP

İşlev VBA: Right

Tanım

VBA RIGHT işlevi, sağdan başlayarak bir dizede belirtilen sayıda karakteri döndürür.


Sözdizimi RIGHT

Right(metin, karakter_numarası)

Örnek VBA Right

Sağ taraftan başlayarak verilen dizeden farklı sayıda karakter alalım:

Sub RightExample()
  
   MsgBox Right("www.moonexcel.com.ua", 1) 'İade: a
   MsgBox Right("www.moonexcel.com.ua", 2) 'İade: ua
   MsgBox Right("www.moonexcel.com.ua", 3) 'İade: .ua
   MsgBox Right("www.moonexcel.com.ua", 4) 'İade: m.ua
   MsgBox Right("www.moonexcel.com.ua", 5) 'İade: om.ua
   MsgBox Right("www.moonexcel.com.ua", 10) 'İade: cel.com.ua
   MsgBox Right("www.moonexcel.com.ua", 50) 'İade: www.moonexcel.com.ua

End Sub
Belirtilen sayıda karakteri soldan döndüren fonksiyon LEFT'dir.
Bir stringin içindeki karakterleri elde etmek için MID fonksiyonunu kullanabilirsiniz.