TOP

İşlev VBA: UCase

Tanım

UCASE'in VBA işlevi bir karakter dizesini büyük harfe dönüştürür.


Sözdizimi UCase

UCase(metin)

Örnek VBA UCase

Bir dizeyi büyük harfe dönüştürmek:

Sub UCaseExample()
  
   text = "Ref-45-X-876-rt"
  
   text = UCase(text)
  
   MsgBox text 'İade: REF-45-X-876-RT
  
End Sub
Küçük harfe dönüşen ters fonksiyon function LCASE'dir.