TOP

Instrukcja SQL EXISTS

SQL EXISTS Opis

Operator EXISTS służy do sprawdzania istnienia dowolnego rekordu w podzapytaniu.

Operator EXISTS zwraca TRUE, jeśli podzapytanie zwraca jeden lub więcej rekordów.


EXISTS Składnia

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE EXISTS
(SELECT column_name FROM table_name WHERE condition)

Baza demonstracyjna

Poniżej znajduje się przykład z tabeli „Products” („Produkty”) bazy danych Northwind:

ProductIDProductNameSupplierIDCategoryIDUnitPrice
1Chais1110 boxes x 20 bags18.00
2Chang1124 - 12 oz bottles19.00
3Aniseed Syrup1212 - 550 ml bottles10.00
4Chef Anton's Cajun Seasoning2248 - 6 oz jars22.00
5Chef Anton's Gumbo Mix2236 boxes21.35

Oraz próbka z tabeli „Suppliers” („Dostawcy”):

SupplierIDSupplierNameContactNameAddressCityPostalCodeCountryPhone
1Exotic LiquidCharlotte Cooper49 Gilbert St.LondonaEC1 4SDUK(171) 555-2222
2New Orleans Cajun DelightsShelley BurkeP.O. Box 78934New Orleans70117USA(100) 555-4822
3Grandma Kelly's HomesteadRegina Murphy707 Oxford Rd.Ann Arbor48104USA(313) 555-5735
4Tokyo TradersYoshi Nagase9-8 Sekimai Musashino-shiTokyo100Japan(03) 3555-5011
5Cooperativa de Quesos 'Las Cabras'Antonio del Valle SaavedraCalle del Rosal 4Oviedo33007Spain(98) 598 76 54

SQL EXISTS Przykłady

Poniższe zapytanie SQL zwraca wartość TRUE i zawiera listę dostawców z ceną produktu mniejszą niż 20:

Run SQLSELECT SupplierName 
FROM Suppliers 
WHERE EXISTS (SELECT ProductName 
       FROM Products 
       WHERE Products.SupplierID = Suppliers.supplierID 
        AND Price < 20)

Kolejna instrukcja SQL zwraca TRUE i zawiera listę dostawców z ceną produktu równą 22:

Run SQLSELECT SupplierName 
FROM Suppliers 
WHERE EXISTS (SELECT ProductName 
       FROM Products 
       WHERE Products.SupplierID = Suppliers.supplierID 
        AND Price = 22)