TOP

SQL INSERT INTO SELECT

INSERT INTO SELECT Opis

Instrukcja SQL INSERT INTO SELECT kopiuje dane z jednej tabeli i wstawia je do innej tabeli.

Instrukcja INSERT INTO SELECT wymaga, aby typy danych w tabelach źródłowych i docelowych były zgodne.


Istniejące rekordy w tabeli docelowej pozostają i proces kopiowania nie ma na nie wpływu.

INSERT INTO SELECT Składnia

Kopiuje wszystkie kolumny z jednej tabeli do drugiej:

INSERT INTO table2
SELECT * 
FROM table1
WHERE condition

Kopiuje tylko niektóre kolumny z jednej tabeli do drugiej:

INSERT INTO table2 (column1, column2, column3, ...)
SELECT column1, column2, column3, ...
FROM table1
WHERE condition

Baza demonstracyjna

W tym samouczku użyjemy słynnej przykładowej bazy danych „Northwind”.

Poniżej znajduje się przykład z tabeli „Customers” („Klienci”):

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Germany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.5021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.5023Mexico
4Around the HornThomas Hardy120 Hanover Sq.LondonWA1 1DPUK
5Berglunds snabbköpChristina BerglundBerguvsvägen 8LuleåS-958 22Sweden

Oraz próbka z tabeli „Suppliers” („Dostawcy”):

SupplierIDSupplierNameContactNameAddressCityPostalCodeCountryPhone
1Exotic LiquidCharlotte Cooper49 Gilbert St.LondonaEC1 4SDUK(171) 555-2222
2New Orleans Cajun DelightsShelley BurkeP.O. Box 78934New Orleans70117USA(100) 555-4822
3Grandma Kelly's HomesteadRegina Murphy707 Oxford Rd.Ann Arbor48104USA(313) 555-5735
4Tokyo TradersYoshi Nagase9-8 Sekimai Musashino-shiTokyo100Japan(03) 3555-5011
5Cooperativa de Quesos 'Las Cabras'Antonio del Valle SaavedraCalle del Rosal 4Oviedo33007Spain(98) 598 76 54

INSERT INTO SELECT Przykłady

Następujące zapytanie SQL kopiuje „Suppliers” („Dostawcy”) do „Customers” („Klienci”) (kolumny niezapełnione danymi będą zawierać NULL):

INSERT INTO Customers (CustomerName, City, Country)
SELECT SupplierName, City, Country 
FROM Suppliers

Inna wersja zapytania SQL kopiuje dane z tabeli „Dostawcy” do „Klienci” (wypełnia wszystkie kolumny):

INSERT INTO Customers (CustomerName, ContactName, Address, City, PostalCode, Country)
SELECT SupplierName, ContactName, Address, City, PostalCode, Country 
FROM Suppliers

Poniższa instrukcja SQL kopiuje do tabeli Klienci tylko niemieckich dostawców:

INSERT INTO Customers (CustomerName, City, Country)
SELECT SupplierName, City, Country 
FROM Suppliers
WHERE Country = 'Germany'