TOP

SQL Self Join (samosprzężenie)

SQL Self Join Opis

Samozłączenie to zwykłe złączenie, w którym tabela jest złączona sama ze sobą.


Self Join Składnia

SELECT column_name(s)
FROM table1 T1, table1 T2
WHERE condition

T1 i T2 to różne aliasy dla tej samej tabeli.

Baza demonstracyjna

W tym samouczku użyjemy słynnej przykładowej bazy danych „Northwind”.

Poniżej znajduje się przykład z tabeli „Customers” („Klienci”).

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Germany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.5021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.5023Mexico
4Around the HornThomas Hardy120 Hanover Sq.LondonWA1 1DPUK
5Berglunds snabbköpChristina BerglundBerguvsvägen 8LuleåS-958 22Sweden

SQL Self Join Przykład

Poniższa instrukcja SQL wybiera klientów z jednego miasta (City):

Run SQLSELECT A.CustomerName AS CustomerName1, B.CustomerName AS CustomerName2, A.City 
FROM Customers A, Customers B 
WHERE A.CustomerID <> B.CustomerID 
AND A.City = B.City 
ORDER BY A.City
W dialekcie MySQL używa się „!=” zamiast „<>”.