TOP

Instrukcja SQL SELECT

SQL SELECT Opis

Do wybierania danych z bazy danych używana jest instrukcja SELECT.

Wybrane dane są przechowywane w tabeli wyników zwanej zestawem wyników.


SELECT Składnia

SELECT column1, column2, ...
FROM table_name

Tutaj kolumna1, kolumna2, ... to nazwy pól tabeli, z której chcesz wybrać dane. Jeśli chcesz zaznaczyć wszystkie pola dostępne w tabeli, zastosuj następującą składnię:

SELECT *
FROM table_name

Baza demonstracyjna

Poniżej znajduje się przykład z tabeli „Customers” („Klienci”) bazy danych „Northwind”:

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Germany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.5021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.5023Mexico
4Around the HornThomas Hardy120 Hanover Sq.LondonWA1 1DPUK
5Berglunds snabbköpChristina BerglundBerguvsvägen 8LuleåS-958 22Sweden

SELECT Przykład kolumny

Następująca instrukcja SQL wybiera kolumny „Customers” i „City” z tabeli „Customers”:

Run SQLSELECT CustomerName, City 
FROM Customers

SELECT * Przykład

Następująca instrukcja SQL wybiera wszystkie kolumny z tabeli „Customers” („Klienci”):

Run SQLSELECT * 
FROM Customers