TOP

SQL MIN i SQL MAX

Funkcje SQL MIN() i MAX() Opis

Funkcja MIN() zwraca najmniejszą wartość wybranej kolumny.

Funkcja MAX() zwraca największą wartość z wybranej kolumny.


MIN() Składnia

SELECT MIN(column_name) 
FROM table_name 
WHERE condition

MAX() Składnia

SELECT MAX(column_name) 
FROM table_name 
WHERE condition

Baza demonstracyjna

Poniżej znajduje się przykład z tabeli „Products” („Produkty”) bazy danych „Northwind”:

ProductIDProductNameSupplierIDCategoryIDUnitPrice
1Chais1110 boxes x 20 bags18.00
2Chang1124 - 12 oz bottles19.00
3Aniseed Syrup1212 - 550 ml bottles10.00
4Chef Anton's Cajun Seasoning2248 - 6 oz jars22.00
5Chef Anton's Gumbo Mix2236 boxes21.35

MIN() Przykład

Poniższa instrukcja SQL określa cenę najtańszego produktu:

Run SQLSELECT MIN(Price) AS SmallestPrice 
FROM Products

MAX() Przykład

Poniższa instrukcja SQL wyszukuje cenę najdroższego produktu:

Run SQLSELECT MAX(Price) AS LargestPrice 
FROM Products