TOP

SQL COUNT, AVG i SUM

SQL COUNT, AVG i SUM Opis

Funkcje COUNT(), AVG() i SUM() zwracają odpowiednio liczbę wierszy, średnią i sumę kolumny liczbowej.


Funkcja COUNT() zwraca liczbę wierszy spełniających określone kryteria.

COUNT() Składnia

SELECT COUNT(column_name)
FROM table_name
WHERE condition

Funkcja AVG() zwraca średnią wartość kolumny liczbowej.

AVG() Składnia

SELECT AVG(column_name)
FROM table_name
WHERE condition

Funkcja SUM() zwraca całkowitą sumę kolumny liczbowej.

SUM() Składnia

SELECT SUM(column_name)
FROM table_name
WHERE condition

Baza demonstracyjna

Poniżej znajduje się przykład z tabeli „Products” („Produkty”) bazy danych „Northwind”:

ProductIDProductNameSupplierIDCategoryIDUnitPrice
1Chais1110 boxes x 20 bags18.00
2Chang1124 - 12 oz bottles19.00
3Aniseed Syrup1212 - 550 ml bottles10.00
4Chef Anton's Cajun Seasoning2248 - 6 oz jars22.00
5Chef Anton's Gumbo Mix2236 boxes21.35

COUNT() Przykład

Poniższa instrukcja SQL wyszukuje liczbę produktów:

Run SQLSELECT COUNT(ProductID) 
FROM Products
Wartości NULL są ignorowane.

AVG() Przykład

Poniższa instrukcja SQL wyszukuje średnią cenę wszystkich produktów:

Run SQLSELECT AVG(Price) 
FROM Products
Wartości NULL są ignorowane.

Baza demonstracyjna

Poniżej znajduje się przykład z tabeli „OrderDetails” („Szczegóły zamówienia”) bazy danych „Northwind”:

OrderDetailIDOrderIDProductIDQuantity
1102481112
2102484210
310248725
410249149
5102495140

SUM() Przykład

Następująca instrukcja SQL znajduje sumę pól „Quantity” („Ilość”) w tabeli „OrderDetails” („Szczegóły zamówienia”):

Run SQLSELECT SUM(Quantity) 
FROM OrderDetails
Wartości NULL są ignorowane.