TOP

Wartość SQL NULL

Jaka jest wartość NULL?

Pole o wartości NULL jest polem bez wartości.

Jeśli pole w tabeli jest opcjonalne, możesz wstawić nowy rekord lub zaktualizować rekord bez dodawania wartości do tego pola. Następnie pole zostanie zapisane z wartością NULL.


Wartość NULL różni się od wartości null lub pola zawierającego spacje. Pole o wartości NULL to pole, które pozostawiono puste podczas tworzenia rekordu!

Jak sprawdzić wartość NULL?

Wartości NULL nie można sprawdzić za pomocą operatorów porównania, takich jak =, < lub <>.

Zamiast tego będziemy musieli użyć operatorów IS NULL i IS NOT NULL.

IS NULL Składnia

SELECT column_names
FROM table_name
WHERE column_name IS NULL

IS NOT NULL Składnia

SELECT column_names
FROM table_name
WHERE column_name IS NOT NULL

Baza demonstracyjna

Poniżej znajduje się przykład z tabeli „Customers” („Klienci”) bazy danych „Northwind”:

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Germany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.5021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.5023Mexico
4Around the HornThomas Hardy120 Hanover Sq.LondonWA1 1DPUK
5Berglunds snabbköpChristina BerglundBerguvsvägen 8LuleåS-958 22Sweden

Instrukcja SQL IS NULL

Operator IS NULL służy do testowania wartości null (wartości NULL).

Poniższe zapytanie SQL wyświetla listę wszystkich klientów z wartością NULL w polu „Address”:

Run SQLSELECT CustomerName, ContactName, Address 
FROM Customers 
WHERE Address IS NULL

IS NOT NULL Operator

Operator IS NOT NULL służy do sprawdzania, czy wartości nie są puste (wartości NOT NULL).

Poniższe zapytanie SQL wyświetla listę wszystkich klientów z wartością w polu „Address”:

Run SQLSELECT CustomerName, ContactName, Address 
FROM Customers 
WHERE Address IS NOT NULL