TOP

Słowo kluczowe SQL ORDER BY

SQL ORDER BY Opis

Słowo kluczowe ORDER BY służy do sortowania zestawu wyników w kolejności rosnącej lub malejącej.

SQL ORDER BY domyślnie sortuje rekordy w kolejności rosnącej. Aby posortować rekordy w kolejności malejącej, użyj opcjonalnego słowa kluczowego DESC.


ORDER BY Składnia

SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
ORDER BY column1, column2, ... ASC|DESC

Baza demonstracyjna

Poniżej znajduje się przykład z tabeli „Customers” („Klienci”) bazy danych „Northwind”:

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Germany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.5021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.5023Mexico
4Around the HornThomas Hardy120 Hanover Sq.LondonWA1 1DPUK
5Berglunds snabbköpChristina BerglundBerguvsvägen 8LuleåS-958 22Sweden

SQL ORDER BY Przykład

Poniższa instrukcja SQL wybiera wszystkich klientów z tabeli „Customers” („Klienci”) posortowanych według kolumny „Country” („Kraj”):

Run SQLSELECT * FROM Customers 
ORDER BY Country

ORDER BY DESC Przykład

Poniższa instrukcja SQL wybiera wszystkich klientów z tabeli „Customers” („Klienci”), posortowanych w kolejności malejącej (DESCending) według kolumny „Country” („Kraj”):

Run SQLSELECT * FROM Customers 
ORDER BY Country DESC

ORDER BY Przykład wybierania wielu kolumn

Poniższa instrukcja SQL wybiera wszystkich klientów z tabeli „Customers” posortowanych według kolumn „Country” i „CustomerName” („Nazwa klienta”). Oznacza to, że zamówi je według kraju, ale jeśli w niektórych wierszach będzie ten sam kraj, zostaną one uporządkowane według nazwy klienta:

Run SQLSELECT * FROM Customers 
ORDER BY Country, CustomerName

ORDER BY Przykład wyboru wielu kolumn 2

Poniższa instrukcja SQL wybiera wszystkich klientów z tabeli „Customers”, posortowanych rosnąco według kolumny „Country” i malejąco według kolumny „CustomerName”:

Run SQLSELECT * FROM Customers 
ORDER BY Country ASC, CustomerName DESC