TOP

Instrukcja SQL SELECT DISTINCT

SQL SELECT DISTINCT Opis

Instrukcja SELECT DISTINCT służy do zwracania tylko odrębnych (różnych) wartości.

W tabeli kolumna często zawiera wiele powtarzających się wartości; czasami wystarczy podać różne (różne) wartości.


SELECT DISTINCT Składnia

SELECT DISTINCT column1, column2, ...
FROM table_name

Baza demonstracyjna

Poniżej znajduje się przykład z tabeli „Customers” („Klienci”) bazy danych „Northwind”:

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Germany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.5021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.5023Mexico
4Around the HornThomas Hardy120 Hanover Sq.LondonWA1 1DPUK
5Berglunds snabbköpChristina BerglundBerguvsvägen 8LuleåS-958 22Sweden

Przykład SELECT bez DISTINCT

Poniższa instrukcja SQL wybiera wszystkie wartości (w tym duplikaty) z kolumny „Country” („Kraj”) w tabeli „Customers” („Klienci”):

Run SQLSELECT Country FROM Customers

Użyjmy teraz instrukcji SELECT DISTINCT i zobaczmy wynik.

SELECT DISTINCT Przykłady

Następująca instrukcja SQL wybiera tylko odrębne wartości z kolumny „Country” („Kraj”) w tabeli „Customers” („Klienci”):

Run SQLSELECT DISTINCT Country FROM Customers

Poniższa instrukcja SQL wyświetla liczbę różnych (unikalnych) krajów klientów:

Run SQLSELECT COUNT(DISTINCT Country) FROM Customers