TOP

SQL DELETE

SQL DELETE Opis

Instrukcja DELETE służy do usuwania istniejących rekordów w tabeli.


DELETE Składnia

DELETE FROM table_name WHERE condition
Zachowaj ostrożność przy usuwaniu wpisów w tabeli! Zwróć uwagę na wyrażenie WHERE w instrukcji DELETE. Wyrażenie WHERE określa, które rekordy należy usunąć. Jeśli pominiesz wyrażenie WHERE, wszystkie wpisy w tabeli zostaną usunięte!

Baza demonstracyjna

Poniżej znajduje się przykład z tabeli „Customers” („Klienci”) bazy danych „Northwind”:

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Germany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.5021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.5023Mexico
4Around the HornThomas Hardy120 Hanover Sq.LondonWA1 1DPUK
5Berglunds snabbköpChristina BerglundBerguvsvägen 8LuleåS-958 22Sweden

SQL DELETE Przykład

Następująca instrukcja SQL usuwa klienta „Alfreds Futterkiste” z tabeli „Customers”:

DELETE FROM Customers 
WHERE CustomerName = 'Alfreds Futterkiste'

Tabela „Customers” będzie teraz wyglądać następująco:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitucion 2222 Mexico D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taqueria Antonio Moreno Mataderos 2312 Mexico D.F. 05023 Mexico
4 Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbkop Christina Berglund Berguvsvagen 8 Lulea S-958 22 Sweden

Usuń wszystkie wpisy

Możesz usunąć wszystkie wiersze w tabeli bez usuwania tabeli. Oznacza to, że struktura tabeli, atrybuty i indeksy pozostaną niezmienione:

DELETE FROM table_name

Następująca instrukcja SQL usuwa wszystkie wiersze z tabeli „Customers” bez usuwania samej tabeli:

DELETE FROM Customers