TOP

Operatory SQL ANY i ALL

SQL ANY i ALL Opis

Instrukcje SQL ANY i ALL umożliwiają porównanie wartości w jednej kolumnie z zakresem innych wartości.


SQL ANY Opis

Operator ANY:

 • jako wynik zwraca wartość logiczną
 • zwraca TRUE jeśli ANY wartości podzapytania spełnia warunek
 • ANY oznacza, że warunek będzie prawdziwy, jeśli operacja będzie prawdziwa dla którejkolwiek wartości z zakresu.

  ANY Składnia

  SELECT column_name(s)
  FROM table_name
  WHERE column_name operator ANY
   (SELECT column_name
    FROM table_name
    WHERE condition)
  
  Operator musi być standardowym operatorem porównania (=, <>, !=, >, >=, < lub <=).

  SQL ALL Opis

  Operator ALL:

 • jako wynik zwraca wartość logiczną
 • zwraca TRUE jeśli wartości podzapytania ALL spełniają warunek
 • używany z operatorami SELECT, WHERE i HAVING
 • ALL oznacza, że warunek będzie prawdziwy tylko wtedy, gdy operacja będzie prawdziwa dla wszystkich wartości w zakresie.

  ALL Składnia razem z SELECT

  SELECT ALL column_name(s)
  FROM table_name
  WHERE condition
  

  ALL Składnia razem z WHERE lub HAVING

  SELECT column_name(s)
  FROM table_name
  WHERE column_name operator ALL
   (SELECT column_name
    FROM table_name
    WHERE condition)
  
  Operator musi być standardowym operatorem porównania (=, <>, !=, >, >=, < lub <=).

  Baza demonstracyjna

  Poniżej znajduje się przykład z tabeli „Products” („Produkty”) bazy danych „Northwind”:

  ProductIDProductNameSupplierIDCategoryIDUnitPrice
  1Chais1110 boxes x 20 bags18.00
  2Chang1124 - 12 oz bottles19.00
  3Aniseed Syrup1212 - 550 ml bottles10.00
  4Chef Anton's Cajun Seasoning2248 - 6 oz jars22.00
  5Chef Anton's Gumbo Mix2236 boxes21.35
  6Grandma's Boysenberry Spread3212 - 8 oz jars25.00
  7Uncle Bob's Organic Dried Pears3712 - 1 lb pkgs.30.00
  8Northwoods Cranberry Sauce3212 - 12 oz jars40.00
  9Mishi Kobe Niku4618 - 500 g pkgs.97.00
  10Ikura4812 - 200 ml jars31.00

  Oraz przykład z tabeli „OrderDetails” („Szczegóły zamówienia”):

  OrderDetailIDOrderIDProductIDQuantity
  1102481112
  2102484210
  310248725
  410249149
  5102495140
  6102504110
  7102505135
  8102506515
  910251226
  10102515715

  SQL ANY Przykłady

  Poniższe zapytanie SQL wyświetla listę ProductName, jeśli znajdzie dowolny (ANY) rekord w tabeli OrderDetails z wartością Quantity równą 10 (zwróci TRUE, ponieważ kolumna Quantity ma pewne wartości 10):

  Run SQLSELECT ProductName
  FROM Products
  WHERE ProductID = ANY
   (SELECT ProductID
    FROM OrderDetails
    WHERE Quantity = 10)
  

  Poniższe zapytanie SQL wyświetla listę ProductName, jeśli znajdzie dowolny rekord (ANY) w tabeli OrderDetails z ilością większą niż 99 (zwróci TRUE, ponieważ kolumna Quantity zawiera pewne wartości większe niż 99):

  Run SQLSELECT ProductName
  FROM Products
  WHERE ProductID = ANY
   (SELECT ProductID
    FROM OrderDetails
    WHERE Quantity > 99)
  

  Inna instrukcja SQL wyświetla listę ProductName, jeśli znajdzie dowolny (ANY) rekord w tabeli OrderDetails z ilością większą niż 1000 (zwróci FALSE, ponieważ kolumna Quantity nie zawiera wartości większych niż 1000):

  Run SQLSELECT ProductName
  FROM Products
  WHERE ProductID = ANY
   (SELECT ProductID
    FROM OrderDetails
    WHERE Quantity > 1000)
  

  SQL ALL Przykłady

  Poniższa instrukcja SQL zawiera listę wszystkich (ALL) nazw produktów:

  Run SQLSELECT ALL ProductName
  FROM Products
  WHERE TRUE
  

  Następująca instrukcja SQL wyświetla listę ProductName, jeśli wszystkie rekordy (ALL) w tabeli OrderDetails mają liczbę równą 10. Oczywiście zwróci to FALSE, ponieważ kolumna Quantity ma wiele różnych wartości (nie tylko wartość 10):

  Run SQLSELECT ProductName
  FROM Products
  WHERE ProductID = ALL
   (SELECT ProductID
    FROM OrderDetails
    WHERE Quantity = 10)