TOP

SQL FULL OUTER JOIN Anahtar Kelime

SQL FULL OUTER JOIN Açıklama

FULL OUTER JOIN anahtar sözcüğü, tablonun sol (tablo1) veya sağ (tablo2) kayıtlarında eşleşme olması durumunda tüm kayıtları döndürür.


FULL OUTER JOIN ve FULL JOIN talimatları aynıdır.

FULL OUTER JOIN Söz Dizimi

SELECT column_name(s)
FROM table1
FULL OUTER JOIN table2
ON table1.column_name = table2.column_name
WHERE condition

SQL FULL JOIN

Gösteri veritabanı

Bu derste ünlü örnek veritabanı "Northwind"'yi kullanacağız.

Aşağıda "Customers" ("Müşteriler") tablosundan bir örnek bulunmaktadır:

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Germany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.5021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.5023Mexico
4Around the HornThomas Hardy120 Hanover Sq.LondonWA1 1DPUK
5Berglunds snabbköpChristina BerglundBerguvsvägen 8LuleåS-958 22Sweden

Ve "Orders" ("Siparişler") tablosundaki örnek:

ProductIDOrderIDCustomerIDEmployeeIDOrderDateShipperID
1102489051996-07-043
2102498161996-07-051
3102503441996-07-082
4102518431996-07-081
5102527641996-07-092

SQL FULL OUTER JOIN Örnek

Aşağıdaki SQL ifadesi tüm müşterileri ve tüm siparişleri seçer:

Run SQLSELECT Customers.CustomerName, Orders.OrderID 
FROM Customers 
FULL OUTER JOIN Orders ON Customers.CustomerID = Orders.CustomerID 
ORDER BY Customers.CustomerName

Sonuç kümesinden bir örnek şöyle görünebilir:

CustomerName OrderID
Null 10309
Null 10310
Alfreds Futterkiste Null
Ana Trujillo Emparedados y helados 10308
Antonio Moreno Taquería Null
FULL OUTER JOIN anahtar sözcüğü, diğer tablonun eşleşip eşleşmediğine bakılmaksızın her iki tablodaki eşleşen tüm kayıtları döndürür. Dolayısıyla, "Customers" ("Müşteriler") içinde "Orders" ("Siparişler") içinde eşleşmesi olmayan satırlar varsa veya "Siparişler" içinde "Müşteriler"de eşleşmesi olmayan satırlar varsa, bu satırlar aynı zamanda listelenecektir.