TOP

SQL SELECT Deyimi

SQL SELECT Açıklama

SELECT ifadesi veritabanından veri seçmek için kullanılır.

Seçilen veriler, sonuç kümesi adı verilen bir sonuç tablosunda saklanır.


SELECT Söz Dizimi

SELECT column1, column2, ...
FROM table_name

Burada sütun1, sütun2, ... veri seçmek istediğiniz tablonun alan adlarıdır. Bir tabloda bulunan tüm alanları seçmek istiyorsanız aşağıdaki sözdizimini kullanın:

SELECT *
FROM table_name

Gösteri veritabanı

Aşağıda "Northwind" veritabanının "Customers" ("Müşteriler") tablosundan bir örnek verilmiştir:

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Germany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.5021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.5023Mexico
4Around the HornThomas Hardy120 Hanover Sq.LondonWA1 1DPUK
5Berglunds snabbköpChristina BerglundBerguvsvägen 8LuleåS-958 22Sweden

SELECT Sütun Örneği

Aşağıdaki SQL ifadesi, "Customers" tablosundan "CustomerName" ve "City" sütunlarını seçer:

Run SQLSELECT CustomerName, City 
FROM Customers

SELECT * Örnek

Aşağıdaki SQL ifadesi "Customers" ("Müşteriler") tablosundaki tüm sütunları seçer:

Run SQLSELECT * 
FROM Customers