TOP

SQL DELETE

SQL DELETE Açıklama

DELETE ifadesi bir tablodaki mevcut kayıtları silmek için kullanılır.


DELETE Söz Dizimi

DELETE FROM table_name WHERE condition
Tablodaki girişleri silerken dikkatli olun! DELETE ifadesindeki WHERE ifadesine dikkat edin. WHERE ifadesi hangi kayıtların silineceğini belirtir. WHERE ifadesini atlarsanız tablodaki tüm girişler silinecektir!

Gösteri veritabanı

Aşağıda "Northwind" veritabanının "Customers" ("Müşteriler") tablosundan bir örnek verilmiştir:

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Germany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.5021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.5023Mexico
4Around the HornThomas Hardy120 Hanover Sq.LondonWA1 1DPUK
5Berglunds snabbköpChristina BerglundBerguvsvägen 8LuleåS-958 22Sweden

SQL DELETE Örnek

Aşağıdaki SQL ifadesi "Alfreds Futterkiste" müşterisini "Customers" tablosundan siler:

DELETE FROM Customers 
WHERE CustomerName = 'Alfreds Futterkiste'

"Customers" tablosu artık şöyle görünecek:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitucion 2222 Mexico D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taqueria Antonio Moreno Mataderos 2312 Mexico D.F. 05023 Mexico
4 Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbkop Christina Berglund Berguvsvagen 8 Lulea S-958 22 Sweden

Tüm girişleri sil

Bir tablodaki tüm satırları, tabloyu silmeden silebilirsiniz. Bu, tablo yapısının, niteliklerin ve dizinlerin değişmeden kalacağı anlamına gelir:

DELETE FROM table_name

Aşağıdaki SQL ifadesi, tablonun kendisini silmeden "Customers" tablosundaki tüm satırları siler:

DELETE FROM Customers