TOP

SQL MIN ve SQL MAX

SQL İşlevleri MIN() ve MAX() Açıklama

MIN() işlevi, seçilen sütunun en küçük değerini döndürür.

MAX() işlevi, seçilen sütunun en büyük değerini döndürür.


MIN() Söz Dizimi

SELECT MIN(column_name) 
FROM table_name 
WHERE condition

MAX() Söz Dizimi

SELECT MAX(column_name) 
FROM table_name 
WHERE condition

Gösteri veritabanı

Aşağıda "Northwind" veritabanının "Products" ("Ürünler") tablosundan bir örnek yer almaktadır:

ProductIDProductNameSupplierIDCategoryIDUnitPrice
1Chais1110 boxes x 20 bags18.00
2Chang1124 - 12 oz bottles19.00
3Aniseed Syrup1212 - 550 ml bottles10.00
4Chef Anton's Cajun Seasoning2248 - 6 oz jars22.00
5Chef Anton's Gumbo Mix2236 boxes21.35

MIN() Örnek

Aşağıdaki SQL ifadesi en ucuz ürünün fiyatını belirler:

Run SQLSELECT MIN(Price) AS SmallestPrice 
FROM Products

MAX() Örnek

Aşağıdaki SQL ifadesi en pahalı ürünün fiyatını bulur:

Run SQLSELECT MAX(Price) AS LargestPrice 
FROM Products