TOP

SQL COUNT, AVG ve SUM

SQL COUNT, AVG ve SUM Açıklama

COUNT(), AVG() ve SUM() işlevleri, sırasıyla sayısal bir sütunun satır sayısını, ortalamasını ve toplamını döndürür.


COUNT() işlevi, belirtilen ölçütlerle eşleşen satır sayısını döndürür.

COUNT() Söz Dizimi

SELECT COUNT(column_name)
FROM table_name
WHERE condition

AVG() işlevi, sayısal bir sütunun ortalama değerini döndürür.

AVG() Söz Dizimi

SELECT AVG(column_name)
FROM table_name
WHERE condition

SUM() işlevi sayısal bir sütunun toplam toplamını döndürür.

SUM() Söz Dizimi

SELECT SUM(column_name)
FROM table_name
WHERE condition

Gösteri veritabanı

Aşağıda "Northwind" veritabanının "Products" ("Ürünler") tablosundan bir örnek yer almaktadır:

ProductIDProductNameSupplierIDCategoryIDUnitPrice
1Chais1110 boxes x 20 bags18.00
2Chang1124 - 12 oz bottles19.00
3Aniseed Syrup1212 - 550 ml bottles10.00
4Chef Anton's Cajun Seasoning2248 - 6 oz jars22.00
5Chef Anton's Gumbo Mix2236 boxes21.35

COUNT() Örnek

Aşağıdaki SQL ifadesi ürün sayısını bulur:

Run SQLSELECT COUNT(ProductID) 
FROM Products
NULL değerleri dikkate alınmaz.

AVG() Örnek

Aşağıdaki SQL ifadesi tüm ürünlerin ortalama fiyatını bulur:

Run SQLSELECT AVG(Price) 
FROM Products
NULL değerleri dikkate alınmaz.

Gösteri veritabanı

Aşağıda "Northwind" veritabanının "OrderDetails" ("Sipariş Ayrıntıları") tablosundan bir örnek verilmiştir:

OrderDetailIDOrderIDProductIDQuantity
1102481112
2102484210
310248725
410249149
5102495140

SUM() Örnek

Aşağıdaki SQL ifadesi, "OrderDetails" ("Sipariş Ayrıntıları") tablosundaki "Quantity" ("Miktar") alanlarının toplamını bulur:

Run SQLSELECT SUM(Quantity) 
FROM OrderDetails
NULL değerleri dikkate alınmaz.