TOP

SQL INSERT INTO SELECT

INSERT INTO SELECT Açıklama

INSERT INTO SELECT SQL ifadesi, verileri bir tablodan kopyalar ve başka bir tabloya ekler.

INSERT INTO SELECT ifadesi, kaynak ve hedef tablolardaki veri türlerinin eşleşmesini gerektirir.


Hedef tablodaki mevcut kayıtlar kalır ve kopyalama işleminden etkilenmez.

INSERT INTO SELECT Söz Dizimi

Tüm sütunları bir tablodan diğerine kopyalar:

INSERT INTO table2
SELECT * 
FROM table1
WHERE condition

Bir tablodan diğerine yalnızca bazı sütunları kopyalar:

INSERT INTO table2 (column1, column2, column3, ...)
SELECT column1, column2, column3, ...
FROM table1
WHERE condition

Gösteri veritabanı

Bu derste ünlü örnek veritabanı "Northwind"'yi kullanacağız.

Aşağıda "Customers" ("Müşteriler") tablosundan bir örnek bulunmaktadır:

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Germany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.5021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.5023Mexico
4Around the HornThomas Hardy120 Hanover Sq.LondonWA1 1DPUK
5Berglunds snabbköpChristina BerglundBerguvsvägen 8LuleåS-958 22Sweden

Ve "Suppliers" ("Tedarikçiler") tablosundaki örnek:

SupplierIDSupplierNameContactNameAddressCityPostalCodeCountryPhone
1Exotic LiquidCharlotte Cooper49 Gilbert St.LondonaEC1 4SDUK(171) 555-2222
2New Orleans Cajun DelightsShelley BurkeP.O. Box 78934New Orleans70117USA(100) 555-4822
3Grandma Kelly's HomesteadRegina Murphy707 Oxford Rd.Ann Arbor48104USA(313) 555-5735
4Tokyo TradersYoshi Nagase9-8 Sekimai Musashino-shiTokyo100Japan(03) 3555-5011
5Cooperativa de Quesos 'Las Cabras'Antonio del Valle SaavedraCalle del Rosal 4Oviedo33007Spain(98) 598 76 54

INSERT INTO SELECT Örnekler

Aşağıdaki SQL sorgusu "Suppliers" ("Tedarikçiler") "Customers" ("Müşteriler") öğesine kopyalar (verilerle doldurulmayan sütunlar NULL içerecektir):

INSERT INTO Customers (CustomerName, City, Country)
SELECT SupplierName, City, Country 
FROM Suppliers

SQL sorgusunun başka bir sürümü, verileri "Tedarikçiler" tablosundan "Müşteriler"e kopyalar (tüm sütunları doldurur):

INSERT INTO Customers (CustomerName, ContactName, Address, City, PostalCode, Country)
SELECT SupplierName, ContactName, Address, City, PostalCode, Country 
FROM Suppliers

Aşağıdaki SQL ifadesi yalnızca Alman tedarikçileri Müşteriler tablosuna kopyalar:

INSERT INTO Customers (CustomerName, City, Country)
SELECT SupplierName, City, Country 
FROM Suppliers
WHERE Country = 'Germany'