TOP

SQL SELECT DISTINCT Talimatı

SQL SELECT DISTINCT Açıklama

SELECT DISTINCT talimatı yalnızca farklı (farklı) değerleri döndürmek için kullanılır.

Bir tabloda, bir sütun genellikle birçok yinelenen değer içerir; bazen sadece farklı (farklı) değerleri listelemeniz gerekir.


SELECT DISTINCT Söz Dizimi

SELECT DISTINCT column1, column2, ...
FROM table_name

Gösteri veritabanı

Aşağıda "Northwind" veritabanının "Customers" ("Müşteriler") tablosundan bir örnek verilmiştir:

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Germany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.5021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.5023Mexico
4Around the HornThomas Hardy120 Hanover Sq.LondonWA1 1DPUK
5Berglunds snabbköpChristina BerglundBerguvsvägen 8LuleåS-958 22Sweden

Örnek SELECT, DISTINCT olmadan

Aşağıdaki SQL ifadesi, "Customers" ("Müşteriler") tablosundaki "Country" ("Ülke") sütunundaki tüm değerleri (kopyalar dahil) seçer:

Run SQLSELECT Country FROM Customers

Şimdi SELECT DISTINCT komutunu kullanalım ve sonucu görelim.

SELECT DISTINCT Örnekler

Aşağıdaki SQL ifadesi, "Customers" ("Müşteriler") tablosundaki "Country" ("Ülke") sütunundan yalnızca farklı değerleri seçer:

Run SQLSELECT DISTINCT Country FROM Customers

Aşağıdaki SQL ifadesi farklı (benzersiz) müşteri ülkelerinin sayısını görüntüler:

Run SQLSELECT COUNT(DISTINCT Country) FROM Customers