TOP

SQL Self Join (Kendi kendine katılma)

SQL Self Join Açıklama

Kendi kendine katılma, bir tablonun kendisine birleştirildiği normal bir birleştirmedir.


Self Join Söz Dizimi

SELECT column_name(s)
FROM table1 T1, table1 T2
WHERE condition

T1 ve T2 aynı tablo için farklı takma adlardır.

Gösteri veritabanı

Bu derste ünlü örnek veritabanı "Northwind"'yi kullanacağız.

Aşağıda "Customers" ("Müşteriler") tablosundan bir örnek bulunmaktadır.

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Germany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.5021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.5023Mexico
4Around the HornThomas Hardy120 Hanover Sq.LondonWA1 1DPUK
5Berglunds snabbköpChristina BerglundBerguvsvägen 8LuleåS-958 22Sweden

SQL Self Join Örnek

Aşağıdaki SQL ifadesi bir şehirdeki (City) müşterileri seçer:

Run SQLSELECT A.CustomerName AS CustomerName1, B.CustomerName AS CustomerName2, A.City 
FROM Customers A, Customers B 
WHERE A.CustomerID <> B.CustomerID 
AND A.City = B.City 
ORDER BY A.City
MySQL lehçesi "<>" yerine "!=" kullanır.