TOP

SQL ANY ve ALL Operatörleri

SQL ANY ve ALL Açıklama

ANY ve ALL SQL ifadeleri, bir sütunun değeri ile diğer değerler aralığı arasında karşılaştırmalar yapmanızı sağlar.


SQL ANY Açıklama

Operatör ANY:

 • sonuç olarak bir boole değeri döndürür
 • Alt sorgu değerlerinin ANY'si koşulla eşleşiyorsa TRUE değerini döndürür
 • ANY, aralıktaki değerlerden herhangi biri için işlemin doğru olması durumunda koşulun doğru olacağı anlamına gelir.

  ANY Sözdizimi

  SELECT column_name(s)
  FROM table_name
  WHERE column_name operator ANY
   (SELECT column_name
    FROM table_name
    WHERE condition)
  
  Operatör standart bir karşılaştırma operatörü olmalıdır (=, <>, !=, >, >=, < veya <=).

  SQL ALL Açıklama

  Operatör ALL:

 • sonuç olarak bir boole değeri döndürür
 • ALL alt sorgu değerleri koşulla eşleşirse TRUE değerini döndürür
 • SELECT, WHERE ve HAVING operatörleriyle kullanılır
 • ALL, koşulun yalnızca işlemin aralıktaki tüm değerler için doğru olması durumunda doğru olacağı anlamına gelir.

  ALL SELECT ile birlikte sözdizimi

  SELECT ALL column_name(s)
  FROM table_name
  WHERE condition
  

  ALL WHERE veya HAVING ile birlikte sözdizimi

  SELECT column_name(s)
  FROM table_name
  WHERE column_name operator ALL
   (SELECT column_name
    FROM table_name
    WHERE condition)
  
  Operatör standart bir karşılaştırma operatörü olmalıdır (=, <>, !=, >, >=, < veya <=).

  Gösteri veritabanı

  Aşağıda "Northwind" veritabanının "Products" ("Ürünler") tablosundan bir örnek yer almaktadır:

  ProductIDProductNameSupplierIDCategoryIDUnitPrice
  1Chais1110 boxes x 20 bags18.00
  2Chang1124 - 12 oz bottles19.00
  3Aniseed Syrup1212 - 550 ml bottles10.00
  4Chef Anton's Cajun Seasoning2248 - 6 oz jars22.00
  5Chef Anton's Gumbo Mix2236 boxes21.35
  6Grandma's Boysenberry Spread3212 - 8 oz jars25.00
  7Uncle Bob's Organic Dried Pears3712 - 1 lb pkgs.30.00
  8Northwoods Cranberry Sauce3212 - 12 oz jars40.00
  9Mishi Kobe Niku4618 - 500 g pkgs.97.00
  10Ikura4812 - 200 ml jars31.00

  Ve "OrderDetails" ("Sipariş ayrıntıları") tablosundaki örnek:

  OrderDetailIDOrderIDProductIDQuantity
  1102481112
  2102484210
  310248725
  410249149
  5102495140
  6102504110
  7102505135
  8102506515
  910251226
  10102515715

  SQL ANY Örnekler

  Aşağıdaki SQL sorgusu, OrderDetails tablosunda Quantity değeri 10'a eşit olan herhangi bir (ANY) kaydı bulursa ProductName'yi listeler (Quantity sütununun bazı değerleri 10 olduğundan bu, TRUE değerini döndürür):

  Run SQLSELECT ProductName
  FROM Products
  WHERE ProductID = ANY
   (SELECT ProductID
    FROM OrderDetails
    WHERE Quantity = 10)
  

  Aşağıdaki SQL sorgusu, OrderDetails tablosunda miktarı 99'dan büyük olan herhangi bir (ANY) kaydı bulursa ProductName'yi listeler (Quantity sütunu 99'dan büyük bazı değerler içerdiğinden bu, TRUE değerini döndürür):

  Run SQLSELECT ProductName
  FROM Products
  WHERE ProductID = ANY
   (SELECT ProductID
    FROM OrderDetails
    WHERE Quantity > 99)
  

  Başka bir SQL ifadesi, OrderDetails tablosunda miktarı 1000'den büyük olan herhangi bir (ANY) kaydı bulursa ProductName'yi listeler (Quantity sütunu 1000'den büyük değerler içermediğinden bu, FALSE değerini döndürür):

  Run SQLSELECT ProductName
  FROM Products
  WHERE ProductID = ANY
   (SELECT ProductID
    FROM OrderDetails
    WHERE Quantity > 1000)
  

  SQL ALL Örnekler

  Aşağıdaki SQL deyimi tüm (ALL) ürün adlarını listeler:

  Run SQLSELECT ALL ProductName
  FROM Products
  WHERE TRUE
  

  Aşağıdaki SQL deyimi, OrderDetails tablosundaki tüm (ALL) kayıtların sayısı 10'a eşitse ProductName'yi listeler. Elbette bu, FALSE değerini döndürecektir çünkü Quantity sütunu birçok farklı değere sahiptir (yalnızca 10 değeri değil):

  Run SQLSELECT ProductName
  FROM Products
  WHERE ProductID = ALL
   (SELECT ProductID
    FROM OrderDetails
    WHERE Quantity = 10)