TOP

SQL anahtar kelimesi ORDER BY

SQL ORDER BY Açıklama

ORDER BY anahtar sözcüğü, sonuç kümesini artan veya azalan düzende sıralamak için kullanılır.

SQL ORDER BY kayıtları varsayılan olarak artan sırada sıralar. Kayıtları azalan düzende sıralamak için isteğe bağlı DESC anahtar sözcüğünü kullanın.


ORDER BY Söz Dizimi

SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
ORDER BY column1, column2, ... ASC|DESC

Gösteri veritabanı

Aşağıda "Northwind" veritabanının "Customers" ("Müşteriler") tablosundan bir örnek verilmiştir:

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Germany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.5021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.5023Mexico
4Around the HornThomas Hardy120 Hanover Sq.LondonWA1 1DPUK
5Berglunds snabbköpChristina BerglundBerguvsvägen 8LuleåS-958 22Sweden

SQL ORDER BY Örnek

Aşağıdaki SQL ifadesi, "Customers" ("Müşteriler") tablosundaki tüm müşterileri "Country" ("Ülke") sütununa göre sıralayarak seçer:

Run SQLSELECT * FROM Customers 
ORDER BY Country

ORDER BY DESC Örnek

Aşağıdaki SQL ifadesi, "Customers" ("Müşteriler") tablosundaki tüm müşterileri, "Country" ("Ülke") sütununa göre azalan düzende (DESCending) sıralayarak seçer:

Run SQLSELECT * FROM Customers 
ORDER BY Country DESC

ORDER BY Birden çok sütun seçme örneği

Aşağıdaki SQL ifadesi, "Customers" tablosundaki tüm müşterileri "Country" ve "CustomerName" ("Müşteri Adı") sütunlarına göre sıralayarak seçer. Bu, onları ülkeye göre sıralayacağı anlamına gelir, ancak bazı satırlar aynı ülkeye sahipse müşteri adına göre sıralanacaktır:

Run SQLSELECT * FROM Customers 
ORDER BY Country, CustomerName

ORDER BY Birden fazla sütun seçme örneği 2

Aşağıdaki SQL ifadesi, "Customers" tablosundaki tüm müşterileri, "Country" sütununa göre artan ve "CustomerName" sütununa göre azalan şekilde sıralayarak seçer:

Run SQLSELECT * FROM Customers 
ORDER BY Country ASC, CustomerName DESC